Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 21 Września 2020  |  Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
gok sękowa, gmina sękowa, ośrodek kultury
Shadow
Slider

anio konkurs

 

 

REGULAMIN KONKURSU pt. ,,SKRZYDLATY Z SĘKOWEJ’’

skrzydlaty

 1. Organizator Konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej, Sękowa 181.
 2. Patronat Honorowy nad Konkursem: Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch oraz Ks. Proboszcz Jacek Piróg.
 3. Cele konkursu:
 • Inspirowanie do pogłębiania wiedzy o aniołach.
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się rożnymi technikami malarskimi.
 • Promowanie kultury wśród młodzieży.
 • Kształtowanie świadomości piękna.
 • Rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania siebie.
 1. Adresaci konkursu:
 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży na terenie Gminy Sękowa.
 1. Czas trwania Konkursu: od 15 listopada do 20 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu pracy konkursowej do GOK).
 2. Zasady Konkursu:
 • Przedmiotem konkursu jest ,,SKRZYDLATY z Sękowej’’. Prosimy o podanie danych: imię i nazwisko autora, telefon lub e-mail autora, dokładny adres imię i nazwisko opiekuna, e-mail opiekuna oraz tel.kontaktowy .
 • Zgłaszane prace powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby nie uległy zniszczeniu.
 1. Kryteria oceny prac konkursowych:
 • Prace konkursowe oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja w składzie: Małgorzata Małuch, Stanisława Kumorek, Iwona Tumidajewicz, Mirosław Bogoń.
 1. Kryteria brane pod uwagę w czasie oceny prac konkursowych:
 • Wykonanie zadania na temat, to znaczy zgodnie z regulaminem Konkursu, oryginalność i pomysłowość, estetyka, wrażenia artystyczne oraz wykorzystanie różnych technik. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.
 • Nagrody przewidziano przyznanie I, II i III miejsca oraz wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu:
 • Laureaci konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione, będą powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie.
 • Pozostali Uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.
 • Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej Organizatora.
 • Prace konkursowe zostaną wystawione w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej.
 • Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce 16 stycznia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej i będzie połączone wystawą wykonanych prac oraz koncertem noworocznym.
 • O szczegółach Laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
 • Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 • Organizatorzy nie zwracają prac.
 1. Warunkiem przyjęcia pracy jest „Wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów konkursowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)“.
 2. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora. Autor powinien zadbać o zachowanie wszelkich praw autorskich. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. Kontakt z Organizatorem w GOK lub pod nr tel: 18 351 80 78Dół formularza

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Wyszukiwarka

Search - SP Page Builder
PLG_JEV_SEARCH_TITLE
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Doniesienia
Przeszukuj - Tagi

Copyright © 2018 GOK Sękowa.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM