Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 28 Marca 2020  |  Imieniny obchodzą: Aniela, Sykstus, Joanna
gok sękowa, gmina sękowa, ośrodek kultury
Shadow
Slider

Zapraszamy Panie i Panów, warto w miłym towarzystwie spędzić ten wieczór

- 9 marca 2020r. o godz. 17.00 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sękowej 

Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej poszukuje osoby na stanowisko: Animator Kultury

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończona szkoła średnia bądź studia wyższe, preferowane w dziedzinie animacji społeczno-kulturalnej lub sztuki;
 2. Prawo jazdy kat. B;
 3. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet) oraz sprzętu biurowego;
 4. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela z dziedziny sztuki i kultury, animatora kultury, opiekuna w świetlicy lub inne;
 5. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;
 6. Umiejętność organizacji pracy;
 7. Kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, i odporność na stres;
 8. Umiejętność pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, artystycznymi;

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku animatora kultury:

1. Opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych   dla   Gminnego   Ośrodka   Kultury w Sękowej oraz Gminy Sękowa;

2. Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych na terenie gminy Sękowa;

3. Prowadzenie i organizacja zajęć z zakresu animacji społeczno-kulturalnej lub sztuki (m. in. muzyka, plastyka, taniec, teatr bądź inne);

4. Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami, artystami i twórcami, organami Gminy Sękowa, oraz obiektami, o  których  mowa  w    4  ust  3  Statutu  GOK  w  Sękowa   jak  również z mieszkańcami Gminy Sękowa,

5. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki związanych z funkcjonowaniem jednostki i wynikających z zakresu działań na stanowisku

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. List motywacyjny,
 4. Świadectwa pracy oraz dyplomy potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do wglądu,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 1. Oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na wskazanym stanowisku,
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych
z rekrutacją na stanowisko ANIMATOR KULTURY w GOK Sękowa.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej, 38-307 Sękowa 181, inspektor IODO: Marek Białek Inspektor Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kom: + 48 570-005-331

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

 

.………………………………..

(data, podpis)

 

Informacje dodatkowe:

 1. Informacji dot. rekrutacji udziela: Pani Iwona Tumidajewicz, tel.791 553 771, Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej, 38-307 Sękowa 181
 2. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Animator Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej”, do 31 marca 2020 r. do godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej, 38-307 Sękowa 181 (liczy się data i godzina wpływu),

 1. Osoby spełniające wymagania określone powyżej zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną (o terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub korespondencyjnie),
 2. Wymiar czasu pracy – pełen.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!!!

Oto i ONE - medale 🏅 🏅ULTRA PERŁY 2020‼️

Wspólnie z Tryumf przygotowaliśmy dla perłowych ultrasów wyjątkowe medale 🌲💪

👣 30 maja - Wapienne
👣 19 września - Szczawnica

Zapisy ➡️ www.perlymalopolski.pl

Zapraszamy 🏃🏼‍♀️🏃🏻‍♂️

 

Uwaga‼️ Nowy termin zgłaszania prac w Konkursie Plastycznym dla Dzieci‼️
Informujemy, że termin nadsyłania prac w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” został przedłużony do 6 marca ‼️
👉 Zachęcamy do udziału i przesyłania prac plastycznych do jednostek terenowych KRUS ‼️

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Pracę dziecka można zgłosić indywidualnie do placówki terenowej Kasy, nie zapominając o formularzach regulaminowych. Więcej w regulaminie konkursu: https://www.krus.gov.pl/.../Regulamin_konkursu...

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Wyszukiwarka

Search - SP Page Builder
PLG_JEV_SEARCH_TITLE
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Doniesienia
Przeszukuj - Tagi

Copyright © 2018 GOK Sękowa.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM